Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

Etusivu

T A I D E T E R A P I A

Taideterapiaa tässä yhteydessä käsitellään musiikkiterapian ja psykoterapeuttisen kuvataideterapian
näkökulmasta. Taideterapia ei ole aina samanlaista kaavamaista toimintaa. Se on terapiaprosessi, joka
muotoutuu aina yksilöllisesti pyrkien mahdollisimman hyvin vastaamaan asiakkaan tarpeisiin. Terapia voi
olla ennaltaehkäisevää, hoitavaa tai kuntouttavaa. Se tukee kasvua ja kehitystä, lisää itsetuntemusta,
tukee tunne-elämän eheyttä, tasapainoa ja terveyttä. Se voi rikastuttaa elämää ja lisätä hyvinvoinnin tunnetta.

Taideterapia soveltuu hoitomuotona lapsille, nuorille ja aikuisille. Sitä voidaan toteuttaa
yksilö-, ryhmä-, pari- ja perheterapiana.

Itse terapiaa edeltää aina arviointijakso, jonka aikana määritellään terapian tarve ja kyseisen hoitomuodon
soveltuvuus asiakkaalle. Terapian kokonaiskestoa on vaikea etukäteen arvioida. Kuitenkin terapiasopimus
solmitaan yleensä vuodeksi kerrallaan.

Martti Keränen
kuvataiteilija, hum. kand.kuvataideterapeutti/psykoterapeutti (Valvira)
työnohjaaja (STOry)
vast.otto Mariankatu 8 A 5. kerros
15110 Lahti
Helga Purhonen
musiikkiterapeutti
Kariniemenkatu 4 A
15140 Lahti
p. 044 7686796


Kuvataideterapia M. Keränen, Maariankatu 8 A 8, 15110 LAHTI, Puh. 0503237195

  näytä normaaliversio » Ylös